Oferta

ABOUT

Oferta Embud Sp. z o.o. obejmuje w szczególności:

Roboty wodno-kanalizacyjne

» Sieci i przyłącza wodociągowe

» Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

» Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej

» Sieci i przyłącza gazowe

» Przepompownie deszczowe

» Przepompownie sanitarne

Roboty budowlane i drogowe

» Usługi brukarskie, budowa dróg

» Wiercenie w betonie

» Wyburzenia – koparka z młotem

» Usługi koparką oraz koparko-ładowarką

<
<