Realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi realizacjami:
 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku autostrady A1 dla firmy Deweloper Sp. z o.o.

 2. Roboty budowlane przy inwestycji pn.: Budowa osiedla Słoneczne Błonie w Węgrzcach koło Krakowa dla firmy Dominat Sp. z o.o.

 3. Prace ziemne przy inwestycji pn.: Budowa obiektu GTC w Katowicach dla firmy PRE Elektromontaż Południe Sp. z o.o.

 4. Roboty ogólnobudowlane przy budowie budynków biurowych Cyril w Katowicach dla firmy Hochtief Polska Sp. z o.o.

 5. Roboty ziemne przy budowie FIAT Auto Poland w Tychach dla firmy Heberger Polska Sp. z o.o.

 6. Roboty ziemne i drogowe przy budowie Centrum Handlowego TESCO w Rybniku dla przedsiębiorstwa INTIF Sp. z o.o.

 7. Roboty ziemne i budowlane przy inwestycji pn.: Dobudowa pawilonu handlowego do obiektu TESCO w Rudzie Śląskiej dla przedsiębiorstwa INTIF Sp. z o.o.

 8. Roboty ogólnobudowlane na obiekcie Terminal Kontenerowy w Sławkowie dla przedsiębiorstwa INTIF Sp. z o.o.

 9. Roboty ziemne przy inwestycji pn.: Budowa hotelu Angelo w Katowicach

 10. Roboty ziemne i drogowe przy inwestycji pn.: Budowa Voestalpine w Tychach

 11. Roboty ziemne i drogowe przy inwestycji Budowa Hali Montażu, Spawalni i Metrologii FIAT Auto Poland w Tychach. Generalny wykonawca PORR Polska S.A.

 1. Wykonanie dróg, placów manewrowych oraz robót fundamentowych przy inwestycji pn.: Budowa Hali Alliance Silesia Logistics Center w Czeladzi dla firmy Deweloper Sp. z o.o.

 2. Kontakt W3 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w dzielnicach Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Wzgórze Gołonoskie w Dąbrowie Górniczej

 3. Kontrakt W2 Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza dzielnica Piekło, Antoniów

 4. Kontrakt W4 Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Strzemieszyce – zamówienie uzupełniające

 5. Kontrakt W2 – IIB Roboty uzupełniające. Budowa kanału sanitarnego w Dąbrowie Górniczej dla firmy MIKO-TECH Sp. z o.o.

 6. Wykonanie sieci wod-kan przy budowie budynku hotelowego Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

 7. Budowa sieci broadcast przy inwestycji pn.: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Etap 1 – dokończenie prac w branży architektoniczno – budowlanych i konstrukcyjnych oraz instalacyjnych i sanitarnych dla Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A.

 8. Wykonanie przyłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach programu pn.: Tymczasowe Finansowanie Budowy Podłączeń Kanalizacyjnych w Dąbrowie Górniczej dla Dąbrowskich Wodociągów

 1. Remont posadzki w obiekcie Prologis Park Chorzów przy ul. Niedźwiedziniec dla firmy ArchInstal Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanego budynku mieszkalnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Spisaka dla firmy Valvi Development Sp. z o.o., Sp. komandytowa

 3. Oetiker Hall Gniewomierz, wykonanie instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej dla firmy PORR S.A.

 4. Wykonanie miejsc parkingowych dla Bricoman Polska Sp. z o.o.

 5. Wykonanie kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych przejścia pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi linii nr 183 w rejonie Pogorii IV i Pogorii III w Dąbrowie Górniczej

 6. Wykonanie doków załadunkowych wraz z odwodnieniem, wykonanie miejsc parkingowych przy remoncie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej A1 w Tychach przy ul. Turyńskiej 80 dla firmy Joka Budownictwo Sp. z o.o.

 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Juliuszowskiej wraz z przyłączami oraz wykonaniem podbudowy w pasie robót kanalizacyjnych dla Zakładu Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o., Sp. komandytowa

 8. Naprawa dróg w Parku Logistycznym w Tychach przy ul. Turyńskiej 80 dla Westinvest Gesellschaft Fur InvestmentfondsmbH